Χρήση Applescript για συνδέσεις SSH.

Αν έχεις πολλούς servers να κάνεις connect και δεν μπορείς να θυμάσαι όλα αυτά τα password και φυσικά το
ενδεχόμενο των ssh keys δεν υπάρχει. Τότε η λύση είναι Applescript.

tell application "Terminal"
  activate
  do script "ssh user@hostname.tld”
  delay 1
  tell application "System Events"
    keystroke “password”
    keystroke return
  end tell
end tell

Save as application και έτοιμο το shortcut!